Doop van Christus
Annunciatie
Franciscus
Goede Herder
Hooglied
David en Saul
Maria
Christus
Hem achterna